Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet, vad är det?
Ung företagsamhet är en ideell organisation som sedan 1980 verkar för att ge ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.

Under ett år på gymnasiet driver man ett företag, så kallat UF-företag, med verkliga tjänster och varor. Eleverna får utveckla och träna på sin företagsamhet, kreativitet och sitt entreprenörskap.

Eleverna går igenom ett företags hela livscykel från start till drift och slutligen avveckling. Detta ger värdefull kunskap att ta med sig ut i livet efter gymnasiet.

Varje UF-företag har minst en lärare/coach och till företaget knyts också en rådgivare från det lokala näringslivet.

Läs mer på; www.ungforetagsamhet.se

Utvecklas, ta ansvar, våga tro på dig själv och dina idéer! Våga förverkliga dina drömmar — våga vara egen! Satsa på UF!

Runt om i Sverige har 150 000 elever drivit UF sedan starten 1980. Det betyder att var 10:e elev i Sverige har någon gång under sin skoltid drivit UF.

23 % av de elever som drivit UF startar eget företag inom 10 år efter avslutat gymnasium, så UF ger bevisligen arbetstillfällen.

Höjdpunkten på UF-året är den regionala mässan där alla företag visar upp och har möjlighet att sälja sina produkter.

Vid mässan kan företagen också tävla i olika grenar t.ex. bästa säljare, bästa monter, bästa UF-företag osv. Vinnarna går sedan vidare till den nationella mässan i Stockholm.