Elevhälsan

Vad är elevhälsan, och vad gör vi?
Vi arbetar enligt Socialstyrelsen och Skolverkets riktlinjer för att våra elever ska ha det bra här på Slottegymnasiet.

  • Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
  • Elevhälsan har ett särksilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.
  • I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Specialpedagog
Elisabeth Hansen kan hjälpa till med frågor kring skolarbetet - allt från att komma igång till att lämna in. Hon kan hjälpa dig med planering, upplägg, struktur och förmedla kontakter till lärare eller andra på skolan.

elisabeth.hansen@edu.ljusdal.se
070-343 13 71

Speciallärare
Vår speciallärare Elisabeth Johansson arbetar aktivt med att stärka elever i behov av särskilt stöd. Läraren hjälper eleverna med deras matematikutveckling samt elevernas utveckling inom språk, att skriva samt läs- och kommunikationsutveckling. Specialläraren hjälper eleverna individuellt eller i särskild undervisningsgrupp, samt arbetar förebyggande.

elisabeth.johansson@edu.ljusdal.se

Studie- och yrkesvägledare
Har du frågor kring ansökan till högskolor/universitet eller andra funderingar kring studier och yrken? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Benny Berglund.

Du kan boka telefonmöten, maila, få information och ställa frågor till:

benny.berglund@edu.ljusdal.se
072-594 86 89

Skolsköterska
Ann-Kristin Björk har medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens och fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Behöver du hjälp och stöd i medicinska frågor så hör gärna av dig till henne, hon har tystnadsplikt.

ann-kristin.bjork@ljusdal.se
072-214 69 93

Kurator
Många frågor pratar man kanske med sin familj och sina vänner om, men ibland kan det kännas bättre att diskutera med någon utomstående. Åren på gymnasiet kan vara fantastiska, spännande och lärorika.

Men ibland händer saker som gör att det mesta känns motigt. Det kan handla om att du är stressad, känner dig nedstämd, har konflikter med kompisar, problem hemma eller har kärleksbekymmer.

Till vår kurator kan du vända dig om du har behov av att prata med någon om dina personliga bekymmer eller hur du mår. Kuratorn har tystnadsplikt.

linda.torngarde@edu.ljusdal.se
073-096 49 12

Hjälp till barn och unga mellan 0 till 25 år
Hjälp till barn och unga