Tillgänglighetsredogörelse för slottegymnasiet.se

Ljusdals kommun och Slottegymnasiet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här informationen beskriver hur slottegymnasiet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ljusdal.se som inte är tillgängligt för dig och hindras från att ta del av vår digitala service, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa PDF-dokument som är kopplad mot slottegymnasiet.se är inte helt tillgänglighetsanpassade
  • Vi brister när det gäller syntolkning av filmer.

Obs! att slottegymnasiet.se har ett verktyg som läser upp alla publicerade dokument och som aktiveras via en symbol som finns i anslutning till dokumentlänken på sidan.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så fort det är möjligt.

Oskäligt betungande anpassning

Slottegymnasiet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för slottegymnasiet.se

Det finns ej resurser för syntolkning av filmer på webbsidan.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör fortlöpande testning av slottegymnasiet.se via de kontrollverktyg som finns i Sitevision, vårt CMS-verktyg och följer W3C:s rekommendationer.

Webbplatsen publicerades 2017-05-22.
Redogörelsen uppdaterades 2024-04-16.