Mentorer

Sedan den första juli 2019 har alla elever i gymnasieksolan rätt till en mentor.

En mentor ska vara en person som kan få en samlad bild av elevens studiesituation på utbildningen. Dessutom kan mentorn vara till stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Eleven ska ha en person på skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till

För oss innebär det att:

  • Mentorn skall vara en länk mellan skolans funktioner
  • Mentorn skall finnas lättillgängliga för elever och vårdnadshavare
  • Mentorn skall fungera som bollplank för övrig personal i skolan
  • Mentorn skall ha en övergripande bild över elevens studiesituation
  • Mentorn skall ha välplanerade mentorstider med teman relevanta för elevens utveckling och lärande

Varje elev ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska särskilt uppmärksamma tecken på att eleven kan behöva stöd och i så fall skyndsamt informera berörd skolpersonal.

Adress & kontaktinformation

Telefon
0651-184 00 (växel)
0651-185 02 (fax)

E-post
slottegymnasiet@ljusdal.se

Besöksadress
Verkstadsskolevägen 34
827 34 Ljusdal