Vård & omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet är möjligheternas program! Vi ger dig ett yrke direkt efter avslutad utbildning men också möjligheten att studera vidare.

Vi samarbetar med både offentliga och privata arbetsgivare. Tillsammans formar vi en utbildning som grundar sig på de verkliga behoven som finns i arbetslivet. För dig innebär det en utbildning som garanterar kvalitet, anställningsbarhet och möjlighet till vidare studier på högskola.

Under utbildningen är du garanterad sommarpraktik.

Tre yrkesutgångar

Akutsjukvård

Psykiatri/funktionshinder

Äldreomsorg

Dessutom har du möjlighet att läsa in grundläggande och särskild högskolebehörighet. Vårt program är en certifierad utbildning och ger dig ett diplom efter avslutade studier. Efter avslutad utbild­ning finns mycket stora förutsättningar att direkt gå ut i arbete inom vård och omsorgsyrken.

EFTER AVSLUTAT PROGRAM

Efter din tid hos oss kan du utifrån intresse studera vi­dare till bland annat sjuksköterska, psykolog, socionom, polis, brandman med mera.

Det råder stor brist på personal inom dessa områden och inom de närmaste åren kommer behovet av perso­nal att öka då många går i pension.

Efter fullgjord utbildning kan du söka en BUI-anställning - en ettårig anställning i kommunen kombinerat med fortsatta studier via Komvux. Efter ett år övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Vård- och omsorgsprogrammet har sammanlagt 19 veckors APL vilket är en omfattande och viktig del i utbildningen.

Kontakta oss

Lärare

Elenor Wallberg

0651-185 35

eleonor.wallberg@ljusdal.se

Lärare

Monica Björklund

0651-180 54

monica.bjorklund@ljusdal.se

Lärare

Linda Svedman

0651-185 33

linda.svedman@ljusdal.se