Sjukanmälan

Logga in på IST Skola

Vid frånvaroanmälan

När ni ska göra en frånvaroanmälan ber vi dig som ringer att låta signalerna gå tills det kommer en telefonsvarare om vi inte har möjlighet att svara direkt.

Du som är vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via SchoolSoft.

Du som är myndig elev kan anmäla frånvaro via IST Skola under en övergångsperiod.

Du använder ditt BankID / Mobilt BankID för att logga in.

Rutin för sjukanmälan elev start hösten 2019.

Gäller alla elever inskrivna på slottegymnasiet.

  • Eleven sjukanmäler sig innan första lektionsstart till Birgitta Wennersten Holt på telefonnr: 0651-184 39. Eleven ska ringa in.

  • Omyndig elev anmäls alltid av vårdnadshavare, myndig får anmäla själv.

  • Om eleven går hem under dagen anmäls detta till Titti Jonsson på telefonnr: 0651-184 00.