Studiehjälpmedel / Studiehjälp

Studiemedel

Om du från och med höstterminen, alltså det år du fyller 20, läser på en gymnasieskola kan du ansöka om studiemedel.
Ansökan gör du via via www.csn.se

Studerar med studiehjälp (under 20 år)

Om du har fyllt 16 år under perioden juli-september, får du normalt bara ett halvt studiebidrag i december månad - det vill säga 525 kronor. Anledningen till det är att du har fått barnbidrag från Försäkringskassan till och med september.

Om du har fyllt 16 år under perioden juli-september, får du normalt bara ett halvt studiebidrag i december månad - det vill säga 525 kronor. Anledningen till det är att du har fått barnbidrag från Försäkringskassan till och med september. CSN tar över utbetalningen av studiebidrag från och med oktober och räknar ut hur många dagar det är mellan den 1 oktober och terminens slut i december.

Denna studietid ger normalt rätt till 2,5 månaders studiebidrag, vilket innebär att du endast får ett halvt månadsbelopp i december. Börjar ditt jullov tidigare än normalt kan det få till följd att du inte får någon utbetalning alls i december.

De som fyllde 16 tidigare under året har inte fått något barnbidrag i juli och augusti, därför får de ett helt studiebidrag även i december.

Mer finns att läsa på CSN hemsida www.csn.se

CSN information, till elev, inför 18 årsdagen

Tänk på att inför din 18-årsdag ska du själv meddela Swedbank ditt bankkonto dit man vill att CSN pengarna ska utbetalas, oavsett vilken bank du har ditt konto i.

Om inte detta görs så kommer du att få en sparbanksutbetalning som du måste lösa in. För detta tar banken en avgift.