Gymnasiearbetet

Enligt skolverkets föreskrifter så ska titeln på gymnasiearbetet framgå på examensbeviset.

Noteringar på examensbeviset ska enligt skolverkets föreskrift innehålla en beskrivning av gymnasiearbetets innehåll. Alternativt kan beskrivningen följa som en bilaga till examensbeviset. Noteringarna är även en möjlighet att föra in andra uppgifter.

Skriva in gymnasiearbetets titel samt en kortare beskrivning gör du numera själv som lärare i IST-skola för de elever som du är handledare för. Det görs på samma ställe där du betygsätter kursen för gymnasiearbetet.

VIKTIGT: För att få ut en examen måste elev ha minst E i denna kurs.