Ansöka till gymnasiet

Dina kontouppgifter för att kunna söka på webben med ditt användarnamn och lösenord tillhandahålls av grundskolans studie- och yrkesvägledning.

Dokumentet du kommer att få är personligt för endast dig, så förvara dina kontouppgifter på ett säkert ställe. Dessutom kommer du att behöva dina kontouppgifter under hela ansökningsperioden.

Sökande som kommer direkt från grundskolan gör sin ansökan på webben. Ansökan ska skrivas ut och lämnas till studie- och yrkesvägledning (SYV) på respektive skola.

Var lämnas ansökan?

De som går i skola lämnar ansökan till skolans studievägledare. Övriga sökande sänder ansökan till följande adress oavsett på vilken ort i landet utbildningen anordnas:

Gymnasieantagningen
Myntgatan 2
791 51 Falun

023-77 70 30 (telefontid 09.00-15.00)
023-77 70 71 (fax)
antag@dalakf.se

För behörighet i samtliga nationella program ska eleven ha minst betyget godkänd i engelska, matematik, svenska/svenska som andra språk i elevens slutbetyg.

  • För yrkesprogrammen gäller godkända betyg i tre (se ovan) + fem ämnen, dvs åtta ämnen.
  • För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i tre (se ovan) + nio ämnen dvs tolv ämnen.* För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio behörighetsgivande ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För estetiska programmet gäller nio valfria ämnen utöver de tre ovan nämnda.

Den sökande ska inte tidigare genomgått ett nationellt program/motsvarande i gymnasieskolan. Utbildningen måste också påbörjas före viss ålder. Fyller den sökande 20 år det år utbildningen startar är han/hon obehörig.

Tidsplan för antagningen till gymnasiet

JANUARI
Under januari månad får du som ska söka till gymnasiet ett lösenord hemskickat till dig. Har du inte fått ett lösenord? Ta då kontakt med din studie- och yrkesvägledare eller någon annan ansvarig på din skola.

FEBRUARI
Datumet kan variera mellan gymnasieskolorna, men oftast stängs gymnasieantagningen för ansökan runt mitten av februari. Ansökningsdatumet bestäms av din hemkommun oavsett vilken gymnasieskola i landet du söker.

MARS
Här anläggs färdighetsprov till vissa estetiska och engelskspråkiga gymnasieprogram. Observera att detta kan skilja sig mellan olika gymnasieskolor. Kontakta den gymnasieskola som intresserar dig för exakta datum.

APRIL
I mitten av april öppnas gymnasieantagningens hemsida. Här kan du även se resultat av den preliminära antagningen som görs på dina höstterminsbetyg. Du har även möjlighet att göra ändringar i din gymnasieansökan fram till några veckor in i maj. Exakt slutdatum för gymnasieomvalet varierar på några dagar mellan olika kommuner.

MAJ
I juni skickar grundskolorna och de individuella programmen in slutbetygen till gymnasieantagningen.

JUNI/JULI
På gymnasieantagningen för din kommun presenteras nu det slutgiltiga antagningsbeskedet. Du kommer också få ett besked hemskickat till dig.

JULI
I början av juli får du reda på om du har blivit antagen på den gymnasieutbildningen du sökt. I de flesta fall har du då tre veckor på dig att tacka ja till platsen, men det kan ändå vara bra att kolla upp, då tiden du har på dig att svara kan variera lite från kommun till kommun.

AUGUSTI
Nu kommer du som står som reserv få veta hur det gått med din antagning till önskat gymnasieprogram. Sen är det dags för skolstart!

Information

I och med slutantagning kommer det att tillämpas svar på webben.

Det innebär att inga pappersbesked kommer att skickas ut, såvida det inte finns särskilda skäl för det. (skyddade elever, Gysär eller någon annan anledning).

Eleverna tar del av sitt slutbesked och svarar på webben/Dexter.