Elevförsäkring

Ljusdals kommun har tecknat Kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkrings­bolaget Protector till 2020-12-31
Försäkringsnummer: 397573-1.1

Elever och barn i grund-och gymnasieskola, särskola och förskoleverksamhet är heltidsförsäkrade.

Elever i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under skoltid samt till och från skolan.

Vid förfrågan kontakta respektive skolas expedition eller rektor.

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

För frågor, vänligen kontakta:
Protector Försäkring
+46 (0)8-410 637 00
skador@protectorforsakring.se