Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren hjälper till vid de olika val av kurser som eleverna ska göra under sin gymnasietid.

Dessa val är viktiga inför elevernas framtida studieval.
Vägledarna fungerar också som bollplank i olika frågor för elever, föräldrar och övrig personal på skolan.

En viktig uppgift är också att stötta eleverna i framtidsfrågor.

Vi ingår också i skolans elevhälsoteam.

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare

Benny Berglund

072-594 86 89

benny.berglund@edu.ljusdal.se