Apl - Arbetsplatsförlagt lärande

Simon Wallin arbetar i dag som svetsare på Mekanotjänst i Ljusdal. Han fick jobb redan innan studenten. På bilden syns Simon Wallin arbeta.

Arbetsplatsförlagt lärande är en del av yrkesutbildningen. Det ger dig som elev en möjlighet att öva dina praktiska färdigheter på en arbetsplats, samt ge dig en chans att skapa värdefulla kontakter för framtiden.

Slottegymnasiet har ett nära samarbete med många av kommunens stora företag, vilket gör det möjligt att utforma utbildningarna efter hur det ser ut på arbetsplatserna i dag. Det gör också att våra företagare i kommunen har möjlighet att forma framtidens kollegor redan hos oss, och våra elever får en bra utbildning.

Under elevens apl-period följer läraren, och stödjer, elevens kunskapsutveckling. Eleven har en handledare på plats och har regelbunden kontakt med sin lärare.