Betyg för elever som slutat

Här nedan följer information om vad som gäller för betyg för elev som ej längre går på Slottegymnasiet.

Betyg för de senaste 5 åren finns på Slottegymnasiet, ring 0651-184 08.

Betyg äldre än 5 år finns på kommunarkivet i förvaltningshuset.

Vårdbetyg utfärdade före 1998 finns på Länsarkivet i Gävle, ring 026-15 58 03.

Till dig som tar studenten vid en gymnasieskola som är ansluten till den nationella betygsdatabasen

Det slutbetyg du nu har fått kommer din gymnasieskola att skicka till den betygsdatabas som Universitets- och högskolerådet(UHR) administrerar. Denna databas används vid antagningen till högskoleutbildningar. Från och med år 2007 använder UHR och alla universitet/högskolor ett gemensamt antagningssystem. Detta innebär att UHR och alla lärosäten har tillgång till ditt slutbetyg efter att du gjort en anmälan på www.antagning.se Det är alltså endast när du gör en anmälan som slutbetyget automatiskt överförs från betygsdatabasen till antagningssystemet.

Observera att det betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av ditt slutbetyg om du söker högskoleutbildningar. Det gäller inte utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning.

För dig som avslutat gymnasieskolan 2013 utan att ha fått ett slutbetyg måste själv skicka in en vidimerad kopia till Antagningservice, 833 82 Strömsund efter att du gjort en anmälan på www.antagning.se. Om du gör en prövning efter att du fått ditt slutbetyg måste du även i detta fall själv skicka in en kopia på kursen till antagningen.

Adress & kontaktinformation

Telefon
0651-184 00 (växel)
0651-185 02 (fax)

E-post
slottegymnasiet@ljusdal.se

Besöksadress
Verkstadsskolevägen 34
827 34 Ljusdal