Elevrådet

Det är viktigt att du som elev på skolan känner att du har en möjlighet att förändra. Genom elevrådet kan skolans elever tillsammans påverka och göra skillnad.

Elevrådets uppgift är att:

  • Samla och stärka elever på skolan
  • Värna om elevens rättigheter
  • Representera och föra fram elevers röster

Det här gör skolans elevrådsrepresentanter:

  • Att vara en länk mellan elevrådet och klassen
  • Att förmedla klassens åsikter till elevrådet
  • Att föra klassens talan och rösta för hela klassens intressen
  • Att rapportera till klassen vad som står i protokoll från möten
  • Vara en bra förebild i ord och i handlingar