Våra program

Ditt första stora vägval
Det finns mycket att välja på i den nya gymnasieskolan. Vissa program förbereder för yrkeslivet direkt efter gymnasiet, andra är i första hand förberedande för vidare studier.

Slottegymnasiet erbjuder dig sju nationella gymnasieprogram. Dessutom erbjuder vi Introduktionsprogram.

Behörighet till högskolestudier
Om du tar examen från ett högskoleförberedande program får du grundläggande behörighet till högskolestudier. När du går ett yrkesprogram kan du läsa in kurser för detta inom individuellt val och begära utökat program.
Till många högskoleutbildningar krävs, förutom grundläggande behörighet, också särskild behörighet. Vilket innebär att du läst ytterligare kurser.

Programstruktur
Alla program är på 2 500 poäng.
Dessa poäng delas upp i:

Gymnasiegemensamma ämnen: 600 - 1250 poäng beroende på program.
Beroende på program läser du en, eller flera, kurser i nedanstående ämnen:

Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska / Svenska som andraspråk

Programgemensamma karaktärsämnen: 150 - 1100 poäng beroende på program.
Dessa kurser ger programmet en kärna och tydlig identitet.

Inriktningskurser
Varje inriktning ska omfatta minst 300 poäng.

Programfördjupningar
Programfördjupningen ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Här kan du också läsa kurser som krävs för högskolebehörighet, om du går ett yrkesprogram.

Gymnasiearbete: 100 poäng oavsett program.
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrke som du utbildat dig för. Eller att du är förberedd för högskolestudier om du läst ett studieförberedande program.

Individuellt val: 200 poäng oavsett program.
Inom det individuella valet kan du själv bestämma vilka kurser du vill läsa, utifrån skolans utbud. Här har du stora möjligheter att ytterligare bredda eller fördjupa dina kunskaper. Här kan du också välja kurser som ger dig högskolebehörighet om du går ett yrkesprogram.