Studieverkstan

Vi har öppet för tidsbokning alla dagar:

Måndag, tisdag och torsdag klockan: 08.00 - 16.20

Onsdag klockan 08.00 - 14.00

Fredag klockan 08.00 - 15.00

Drop in-tider:

Måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 15.00 - 16.30

Här kan du få hjälp med läxor, inlämningsuppgifter samt planera och strukturera dina studier med mera.

Kontakta oss på telefon nr: 070-311 53 81

Behöver du extra tid i engelska, matte eller svenska? Besök våra stugor.

  • Engelska med Linnea: onsdagar 14.15-15.00, sal F143
  • Matematik med Lasse: onsdagar 09.00-10.00, sal F215
  • Svenska / SVA med Karin BL eller Annika H: onsdagar 14.00-14.45, sal F137
  • Matematik med Anders: onsdagar 13.50-14.25, sal F182

Stöd och handledning

Studieverkstan vid Slottegymnasiet finns för att stödja och handleda elever med kognitiva svårigheter. Ungdomarna går ett nationellt program och undervisande lärare, i samverkan med specialpedagog och personal i Studieverkstan, hjälper eleverna att fullfölja sin utbildning.

I Studieverkstan får eleverna, utifrån behov, hjälp med strategier för att kunna genomföra sin utbildning inom ramen för sin egen klass men också i ett framtidsperspektiv.

Studieverkstan utgör ett komplement till klassrumsundervisningen men det är undervisande lärare som är betygsättande och har huvudansvar för att eleven når målen i sin/sina kurser.

I Studieverkstan kan elever även erbjudas flexibla lösningar för att förhindra avhopp, möjliggöra programbyte eller vid förlängd studietid bokas in för arbetspass. Detta är åtgärder som beslutas av EHT eller rektor inom ramen för ett elevhälsomöte (EHM). Samordnaren är ansvarig före det dagliga arbetet i Studieverkstan.

Studieverkstan erbjuder:

  • Hjälp att hitta strategier och verktyg för att hantera sina svårigheter i skolsituationen.
  • Erfaren personal som kan hjälpa till med planering och förtydligande av arbetsuppgifter.
  • Hjälp att skapa rutiner och struktur i skolarbetet.
  • En lugn arbetsplats för eget arbete.
  • Lunchsällskap
  • Veckovis återkoppling av Samordnare till resp. elevs mentor


Adress & kontaktinformation

Telefon
0651-184 00 (växel)
0651-185 02 (fax)

E-post
slottegymnasiet@ljusdal.se

Besöksadress
Verkstadsskolevägen 34
827 34 Ljusdal