Busskort

Följande gäller för att få busskort:

Gymnasieelever med minst 6 km mellan folkbokföringsadressen och skolan har rätt till busskort. (OBS! detta avser elever folkbokförda i Ljusdals kommun).
Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).

Elever från Ljusdals kommun som läser på andra skolor utanför Ljusdals kommun skall kontakta Joakim Brunner-Palm på utbildningsförvaltningen tel 181 64.

Detta gäller även elever folkbokförda i Ljusdals kommun som studerar på friskola.

Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Eleven kan få busskort t o m vårterminen det år han/hon fyller 20 år.

Den som har inackorderingstillägg kan inte få gymnasiekort/busskort
Kortet gäller för resa med X-trafiks bussar och X-Tåg inom Gävleborgs län.

Det gäller alla skoldagar för resor som påbörjas före 18.00

Kortet är personligt. För att kortet skall gälla måste det vara försett med namn el födelsedatum.

Ladda inte in några andra biljetter på skolkortet, som fritidsbiljett eller reskassa.

Om det uppstår fel kopplade till skolbiljetten avaktiveras hela kortet och då förloras även övriga biljetter på samma kort. Sådana förluster ersätter inte kommunen eller X-trafik.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående till din skola. Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Anmäl alltid förändringar till oss. Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig. Om ditt kort används på fel sätt.

Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anslutningsresa

Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa på 2250 kronor per år (vid minst åtta kilometer får man 4500 kronor per år). Utbetalning sker två gånger per år, i oktober och mars. Ansökan görs via kommunens webbtjänst senast 1 oktober. Tidigare har anslutningsersättningen sökts på samma formulär som busskortet, men nu är det ett separat formulär.

Kontakta oss

Skolskjutsansvarig / Handläggare
Joakim Brunner-Palm
0651-181 64
joakim.brunner-palm@ljusdal.se