Busskort

Följande gäller för att få busskort:

OBS! Inför läsåret 2023-2024 måste samtliga elever som önskar busskort göra en ansökan. Skicka din ansökan snarast för att du med säkerhet ska ha skolskjuts till terminens start. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

Vid ansökan under pågående läsår

Handläggningstiden 1-4 veckor, beroende på ärendetyp

Gymnasieelever med minst 6 km mellan folkbokföringsadressen och skolan har rätt till busskort. (OBS! detta avser elever folkbokförda i Ljusdals kommun).

Detta gäller även elever folkbokförda i Ljusdals kommun som studerar på friskola.

Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Eleven kan få busskort till och med vårterminen det år han/hon fyller 20 år.

Den som har inackorderingstillägg kan inte få gymnasiekort/busskort

Kortet gäller för resa med X-trafiks bussar och X-Tåg inom Gävleborgs län.

Det gäller alla skoldagar för resor som påbörjas före 18.00

Kortet är personligt. För att kortet skall gälla måste det vara försett med namn eller födelsedatum.

Ladda inte in några andra biljetter på skolkortet, som fritidsbiljett eller reskassa.

Om det uppstår fel kopplade till skolbiljetten avaktiveras hela kortet och då förloras även övriga biljetter på samma kort. Sådana förluster ersätter inte kommunen eller X-trafik.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående till din skola. Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls via e-tjänsten mot en kostnad av 150 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Anmäl alltid förändringar till oss. Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt får du lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anslutningsresa

Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa.

Ansökan görs via kommunens webbtjänst

Anslutningsbidraget utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Anslutningsersättning utbetalas via Nordea.  Vill du ha ersättningen insatt på din bank anmäl ditt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.

Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome