Öppet hus - onsdag 26/10 klockan 17:00 - 20:00

Barn och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

Ekonomiprogrammet

Ekonomi och juridik

Industritekniska programmet

Svets, produktion, och maskinteknik

Naturbruksprogrammet

Naturturism och skogsbruk

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Samhällsvetenskapliga programmet

Beteendevetenskap

Teknikprogrammet

Teknikvetenskap

Vård & omsorgsprogrammet