Öppet hus

Barn och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

Ekonomiprogrammet

Ekonomi och juridik

Industritekniska programmet

Svets, produktion, och maskinteknik

Naturbruksprogrammet

Naturturism och skogsbruk

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Samhällsvetenskapliga programmet

Beteendevetenskap

Teknikprogrammet

Teknikvetenskap

Vård & omsorgsprogrammet

Ni kan också prata med

Åsa Sundström
Rektor

Åsa Sundström, Rektor


Benny Berglund
Studie & yrkesvägledare

Benny Berglund, SYV