Naturvetenskaps­programmet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet ger den bredaste högskoleförberedelsen. Hos oss utvecklar du dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik.

Tycker du att matte, fysik, kemi och biologi är intressant? Då är naturvetenskapsprogrammet något för dig.

Vårt sätt att jobba är typiskt för naturvetare, med det menas att vi varvar teori med laborationer och experiment. Detta gör vi både i klassrummen och som fältstudier och studiebesök. Ibland sker arbetet individuellt, ibland i grupp. Du kommer att jobba med problemlösning, lite som en kriminalare; ta reda på fakta och bearbeta detta på ett kritiskt sätt och dra logiska slutsatser.

Inriktningar

Naturvetenskap
Ger en fördjupning i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle
Ger kunskaper inom ämnena naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Kontakta oss

Lärare

Alexander Wallén Fransson

0651-185 19

alexander.wallen.fransson@edu.ljusdal.se

Elev för en dag

Efter avslutat program

Du som läser Naturvetenskapsprogrammet får den bredaste behörigheten att söka till universitet och högskolor. Du kan bland annat läsa vidare till läkare, ekonom, biolog, ingenjör, journalist, matematiker, jägmästare, fysiker, politiker, kriminolog, kemist eller psykolog.

Hela Sverige ropar efter fler naturvetare och även internationellt är möjligheterna till intressanta uppdrag och arbeten stora. I samarbete med oss på skolan kommer du att kunna välja din egen utbildningsprofil så att den passar dig och din framtid!