Naturvetenskaps­programmet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet ger den bredaste högskoleförberedelsen.
Hos oss utvecklar du dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik.

Tycker du att matte, fysik, kemi och biologi är intressant? Då är Naturvetenskaps­programmet något för dig. Vårt sätt att jobba är typiskt för naturvetare, med det menas att vi varvar teori med laborationer och experiment. Detta gör vi både i klassrummen och som fältstudier och studiebesök.

Ibland sker arbetet individuellt, ibland i grupp. Du kommer att jobba med problemlösning, lite som en kriminalare; ta reda på fakta och bearbeta detta på ett kritiskt sätt och dra logiska slutsatser.

Inriktning - Naturvetenskap
Ger fördjupning i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik.

Inriktning - Natur och samhälle
Natur och samhälle ger fördjupning i ämnena biologi, samhällskunskap, geografi, fysik, och matematik.

Efter avslutat program
Du som läser Naturvetenskapsprogrammet får den bredaste behörigheten att söka till universitet och högskolor. Du kan bland annat läsa vidare till läkare, ekonom, biolog, ingenjör, journalist, matematiker, jägmästare, fysiker, politiker, kriminolog, kemist eller psykolog.

Hela Sverige ropar efter fler naturvetare och även internationellt är möjligheterna till intressanta upp- drag och arbeten stora. I samarbete med oss på skolan kommer du att kunna välja din egen utbildningsprofil så att den passar dig och din framtid!

Kontakta oss

Lärare

Alexander Wallén Fransson

0651-185 19

alexander.wallen.fransson@edu.ljusdal.se