Ekonomiprogrammet (EK)

Vill du gå ett högskoleförberedande program som breddar dina förmågor inom företagsamhet och som visar hur rättssystemet ser ut? Då erbjuder Slottegymnasiet dig Ekonomiprogrammet som utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Ekonomiprogrammet på Slottegymnasiet har två inriktningar:

- Ekonomi
- Juridik.

Inriktning Ekonomi
Inom ekonomiinriktningen får du möjligheten att bli "Diplomerad Gymnasieekonom". Det innebär att du får ett diplom som visar att du har genomgått en kvalitetssäkrad ekonomiutbildning. Något som ger dig en bra grund inför dina framtida yrkesval.

Inom inriktningen ekonomi får du även driva ditt eget UF-företag (Ung företagsamhet). UF ger dig kunskaper om hur du startar, driver och avvecklar ett företag.

Inriktning Juridik
Inriktningen juridik innebär att du får en bra och lärorik inblick i hur man kan hantera relationer mellan människor. Du får lära dig om hur juridiken används via regelsystem, och som metod, för att tillämpa reglerna. Inom juridikinriktningen får du möjlighet att utveckla ett fördjupat samhällsperspektiv vilket förbereder dig väl inför såväl kommande universitetsstudier som yrkeslivet.

Oavsett vilken inriktning du väljer, så anordnar Ekonomiprogrammet olika studiebesök som är kopplade till programmet för att öka förståelsen för hur det är att arbeta inom de olika inriktningarna. Detta för att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning.

Efter avslutat program
Väljer du Ekonomiprogrammet får du med dig värdefull kunskap både som blivande högskolestudent, företagare och samhällsmedborgare.

Exempel på arbetsplatser kan vara myndigheter, banker, redovisningsbyråer, advokatbyråer eller marknadsföringsbyråer. Du får även behörighet att studera vidare till journalist, polis eller psykolog. Förutom det har du även alla verktyg du behöver för att starta ett eget företag genom Ung Företagsamhet.

Kontakta oss

Lärare

Anna-Karin Persson

0651-184 00 (växel)

anna-karin_persson@edu.ljusdal.se