Ekonomiprogrammet (EK)

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagets perspektiv och utvecklar tillsammans med entreprenörskap de kunskaper som krävs för att starta och driva företag.

Under årskurs tre har du möjlighet att lära dig allt om Ungt Företagande, UF. Du lär dig att starta, driva och avveckla ett eget företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar som styr företag, organisationer och privatliv.

Du kan även välja att läsa kurser som organisation och ledarskap samt marknadsföring.

Vi erbjuder två inriktningar från årskurs två:

Inrikning - Ekonomi
Inriktning - Juridik

Vi gör flera studiebesök, bland annat till tingsrätten i Hudiksvall, där vi observerar en rättegång. Vi besöker även banker och företag.

Utbildningen utvecklar elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. I kursen kriminologi får du till exempel en djupare insikt i vad kriminalitet beror på.

Efter avslutat program
Du kan få ett jobb direkt efter studenten eller söka flera utbildningar i Sverige och utomlands. Med en ekonomiutbildning i ryggen har du även behörighet att studera vidare till journalist, polis eller psykolog.

Exempel på arbetsplatser kan vara myndigheter, banker, redovisningsbyråer, advokatbyråer eller marknadsföringsbyråer. Du har även alla verktyg du behöver för att starta ett eget företag när du läst Ung Företagsamhet.