Samhällsvetenskaps­programmet (SA)

Är du intresserad av hur människan och samhället fungerar? Vill du lära dig mer om politik, media och psykologi? På samhällsprogrammet får du reflektera över frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sorterar och bearbetar information med källkritiska metoder.

INRIKTNINGAR

Beteendevetenskap
Du lär dig om människors utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap

Samhällsvetenskap
Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Kontakta oss

Lärare

Karin Brorsdotter-Larsson

0651-184 00 (växel)

karin.brorsdotter-larsson@edu.ljusdal.se

Elev för en dag

Efter avslutat program

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. Utbildningen ger dig goda förutsättningar för såväl fortsatta studier som arbete direkt efter studenten. Exempel på yrken som du kan studera till efter samhällsprogrammet är socionom, psykolog, polis, jurist och lärare.