Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar, både lokalt och globalt. Här tar vi upp frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Hos oss får du en utbildning där alla ämnen kompletterar varandra och samverkar. Vi jobbar ofta över ämnesgränserna, exempelvis med något aktuellt tema, för att ge dig bredd och nya sätt att tänka.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig möjlighet att fördjupa dig inom dina intresseområden genom våra programfördjupningskurser och de individuella valen.

Inriktning - Samhällsvetenskap
Du får förutom viktiga kunskaper och förståelse om samhälle, kultur och omvärld också färdigheter i språk, modern teknik och utvecklar ditt sätt att tänka och uttrycka åsikter. Samhällsvetenskapsprogrammet öppnar de flesta dörrar för dig och ger dig viktiga verktyg för högskole- och universitetsstudier samtidigt som det ger dig en bred allmänbildning.

Efter avslutat program
Hos oss får du en bred utbildning inom framför allt samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Utbildningen, som är högskoleförberedande, ger dig goda förutsättningar för såväl fortsatta studier som arbete direkt efter studenten. Exempel på yrken som du kan studera till efter samhällsprogrammet är socionom, designer, journalist, psykolog, polis, statsvetare, lärare, förskolelärare, advokat, IT-chef, brandman och fotograf för att nämna några.

Kontakta oss

Lärare

Kerstin Bergek

073-045 97 69

kerstin.bergek@ljusdal.se