Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogram på gymnasiet

Introduktionsprogrammen är till för dig som behöver läsa upp de grundskoleämnen som fattas så du kan bli behörig till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

När du börjar hos oss på ett introduktionsprogram vid Slottegymnasiet gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Den utgår ifrån vad du saknar för att bli behörig till ett nationellt program, vad du har för intressen och förutsättningar för att lyckas under din tid hos oss.

Det finns fyra olika introduktionsprogram att välja mellan beroende på vad som passar dig bäst:

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till nyanlända ungdomar. Målet för eleven är att övergå till ett nationellt program. Om eleven har svårt att nå behörighet finns möjligheten att fortsätta på annat introduktionsprogram.

Yrkesintroduktion

1. Yrkesintroduktion kan du gå ett år för att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram.

2. Du följer yrkesprogrammets yrkeskurser i 3 år och läser samtidigt de grundskolekurser som du saknar. Du får då tillräckliga kunskaper/erfarenheter att kunna bli anställningsbar.

3. Du kan vara på en arbetsplats och genomföra hela eller delar av ett yrkesprograms kursplan.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Till programinriktat val gäller särskilda behörighetskrav Du ska vara godkänd i:

1. Svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt 3 valfria ämnen eller

2. Svenska/svenska som andra språk, matematik samt 4 valfria ämnen eller

3. Svenska/svenska som andra språk, engelska samt 4 valfria ämnen.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för elever som inte kommer in på andra introduktionsprogram. Du får göra en individuell plan efter dina behov och förutsättningar. Det kan till exempel vara praktik på hel- eller deltid.

Kontakta oss

Praktiksamordnare

Marie Arvidsson

0651-184 21

marie.arvidsson@ljusdal.se