Introduktionsprogrammen (IM)

lntroduktionsprogrammen är för dig som inte har gymnasiebehörighet. Hos oss erbjuds du preparandutbildning, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Preparandutbildning
För dig som är nära att få behörighet till ett nationellt program. Här kan du följa ett nationellt gymnasieprogram samtidigt som du läser in behörigheten i de ämnen du saknar från grundskolan. Preparandutbildningen går du i högst ett år.

Programinriktat individuellt val
Denna utbildning leder till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Du läser kurser på yrkesprogrammet samtidigt som du slutför de grundskoleämnen som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion
Ett alternativ för dig som inte är behörig till nationella program men som vill få en yrkesinriktad utbildning som underlättar vid etablering på arbetsmarknaden. Utbildningen kan vara en kombination av att läsa grundskoleämnen, yrkeskurser på ett yrkesprogram och yrkespraktik. Det kan också utgöras av heltidspraktik.

Individuellt alternativ
Denna utbildning leder till att du blir behörig till ett nationellt program eller till att gå vidare till yrkesintroduktion eller arbetsmarknad. Utbildningen planeras utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Individuellt alternativ är ett alternativ även för elever från grundsärskolan.

Språkintroduktion
Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen har anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Den innehåller grundskoleämnet Svenska som andraspråk. Individuell bedömning görs av vilka övriga ämnen eleven kan läsa. Språkintroduktion kan leda vidare till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ för att nå behörighet till nationellt program.

Kontakta oss

Praktiksamordnare

Marie Arvidsson

0651-184 21

marie.arvidsson@ljusdal.se

Samordnare

Misha Svechnikov

070-688 65 69

misha.svechnikov@ljusdal.se