Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna arbetar med studie- och yrkesorientering på följande sätt.

  • Introduktion för alla elever i åk 1. Vi går igenom hur betygen på gymnasiet fungerar, och vad som är viktigt att tänka på under gymnasietiden.
  • Enskilda samtal och vägledning för elever som känner sig osäkra på sitt programval eller har funderingar kring sina studier.
  • Information vid individuella val, inriktingsval, samt program-fördjupningar.
  • Genomgång av individuella studieplaner.
  • Vägledning och information till alla elever i åk 3 inför fortsatta studier eller arbetsliv.
  • Omvärldsbevakning i form av mässresor, inbjudna föreläsare med mera.

Vid byte av program, förlängd studiegång, förändring av studieplan eller före studieavbrott ska eleven kontakta SYV.

Syftet med den studie- och yrkesvägledande verksamheten är att underlätta för eleverna att välja studieväg och yrke. Vägledarna finns tillgängliga för enskild vägledning under hela läsåret, undantaget vid tidpunkter då andra vägledande aktiviteter är inbokade.

Vi ingår också i skolans elevhälsoteam, se sidan.


Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare

Benny Berglund

072-594 86 89

benny.berglund@ljusdal.se