Elevhälsan

Kurator

​Många frågor pratar man kanske med sin familj och sina vänner om, men ibland kan det kännas bättre att diskutera med någon utomstående. Åren på gymnasiet kan vara fantastiska, spännande och lärorika.

Men ibland händer saker som gör att det mesta känns motigt. Det kan handla om att du är stressad, känner dig nedstämd, har konflikter med kompisar, problem hemma eller har kärleksbekymmer.

Till oss kan du vända dig om du har behov av att prata med någon om dina personliga bekymmer eller hur du mår. Vi har tystnadsplikt.

Karina Silfver Grahn ansvarar för alla IM-program.
karina.silfver.grahn@ljusdal.se
070-190 63 69

Linda Torngärde ansvarar för övriga nationella program
linda.torngarde@ljusdal.se
073-096 49 12

Skolsköterska

Mitt arbete på skolan är inriktat på att förebygga, upptäcka och åtgärda hälsoproblem, både fysiska och psykiska, som har samband med situationen i skolan och arbetet där.

Som elev är du alltid välkommen till mottagningen. Både när du råkat ut för olycksfall, när du fått en krämpa eller när du har något du behöver tala med någon vuxen om.

Som förälder är man också välkommen att höra av sig till oss om man har frågor eller funderingar kring sitt barn.

Vi som arbetar inom elevvården har lagstadgad tystnadsplikt.
Som elev i första årskurs på gymnasiet blir man kallad till ett hälsosamtal hos skolsköterskan.

Leine Kaleva
leine.kaleva@ljusdal.se
072-214 69 93

Specialpedagog

Du kan vända dig till specialpedagogen om du behöver hjälp med din studiesituation.

Du kan också få tips och råd om olika hjälpmedel och åtgärder som kan underlätta dina studier. Om du har ett funktionshinder av något slag kan du få hjälp och stöd av specialpedagogen.

Du som förälder kan också vända dig till specialpedagogen om du har funderingar som gäller ditt barns studiesituation.

Elisabeth Hansen Nilsson
elisabeth.hansen@ljusdal.se
070-343 13 71

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren hjälper till vid de olika val av kurser som eleverna ska göra under sin gymnasietid.

Dessa val är viktiga inför elevernas framtida studieval.
Vägledarna fungerar också som bollplank i olika frågor för elever, föräldrar och övrig personal på skolan.

En viktig uppgift är också att stötta eleverna i framtidsfrågor.

Benny Berglund
benny.berglund@ljusdal.se
072 - 594 86 89