Programstruktur (SA)


Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Sammanlagt

1150

*


Programgemensamma kurser

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Sammanlagt

300

*


Inriktningar

Poäng

Beteendevetenskap


Kommunikation

100

Samhällskunskap 2

100

Ledarskap och organisation

100

Sociologi

100

Psykologi 2a

50

Samhällsvetenskap


Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Sammanlagt

450

*


Programfördjupning

Poäng

Beteendevetenskap


Kriminologi

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Politik och hållbar utveckling

100

Samhällsvetenskap


Kriminologi

100

Medier, samhälle och kommunikation

100

Politik och hållbar utveckling

100

Sammanlagt

600

*


Individuellt val

Poäng

Individuellt val

200

*


Gymnasiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

*