Programstruktur (IM)

På Introduktionsprogrammen läser man upp de grundskoleämnen som man inte har betyg i.

Vi erbjuder följande grundskoleämnen

Svenska som andraspråk
Svenska
Matematik
Engelska
Religion
Samhällskunskap
Historia
Bild
Idrott
Geografi
Kemi
Fysik
Biologi

Kontakta oss

Praktiksamordnare

Marie Arvidsson

0651-184 21

marie.arvidsson@ljusdal.se

Samordnare

Misha Svechnikov

070-688 65 69

misha.svechnikov@ljusdal.se