Programstruktur (EK)


Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1/ svenska som andrspråk 1

100

Svenska 2/ svenska som andraspråk

100

Svenska 3/ svenska som andraspråk 3

100

Sammanlagt

1250

*


Programgemensamma kurser

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi

50

Sammanlagt

350

*


Inriktningar

Poäng

Inrikning - Ekonomi


Företagsekonomi 2

100

Entreprenörskap och företagande

100

Matematik 3b

100

Inriktning - Juridik


Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Sammanlagt

300

*


Programfördjupningar

Poäng

Inriktning - Ekonomi


Ledarskap och organisation

100

Affärsjuridik

100

Marknadsföring

100

Inriktning - Juridik


Marknadsföring, engelska 7 eller sociologi

100

Ledarskap och organisation

100

Kriminologi

100

Sammanlagt

300

*


Individuellt val

Poäng

Individuellt val

200

(T.ex. Naturkunskap 2, Matematik 3b)


*


Gymnasiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

*