Programstruktur (EK)


Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Sammanlagt

1250

*


Programgemensamma kurser

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Privat juridik

100

Moderna språk

100

Psykologi 1

50

Sammanlagt

350

*


Inriktningar

Poäng

Ekonomi


Företagsekonomi 2

100

Entreprenörskap och företagande

100

Matematik 3b

100

Juridik


Filosofi 1

50

Psykologi 2a

50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Sammanlagt

300

*


Programfördjupningar

Poäng

Ekonomi


Ledarskap & organisation

100

Affärsjuridik

100

Marknadsföring

100

Juridik


Kriminologi

100

Ledarskap & organisation

100

Elevens val: Entreprenörskap & företagande eller sociologi

100

Sammanlagt

300

*


Individuellt val

Poäng

Individuellt val

200

*


Gymnasiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

*