Slottegymnasiet re-certifierad Gymnasieekonom-skola

Sen 2008 har Slottegymnasiet varit en certifierad skola som delar ut utmärkelsen Diplomerad Gymnasieekonom till elever som går ekonomiprogrammet - ekonomisk inriktning.
I veckan blev Slottegymnasiet re-certifierat!

För dig som vill lite mer

Diplomerad Gymnasieekonom är för dig som är intresserad av ekonomi och ser gymnasie-utbildningen som ett stort steg på vägen mot ett framtida yrke. Nu kan du välja en utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du förbereder dig för högskolestudier i ekonomi.

Anställningsbar och antagningsbar

Som Diplomerad Gymnasieekonom har du möjlighet att söka jobb som ekonomiassistent, redovisningsassistent, kundansvarig osv. Kanske får du möjlighet att utvecklas inom ett företag med hjälp av olika internutbildningar. Om du skulle vilja studera är du samtidigt förberedd för ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet.

Som Diplomerad Gymnasieekonom är du:
• Anställningsbar
• Antagningsbar
• förberedd att driva egna projekt/egen verksamhet

Verklighetsbaserat lärande

I utbildningen ingår någon form av lärande i verkligheten där du får koppla ihop teori och praktik. Formerna för det verklighetsbaserade lärandet kan variera – praktik, projektarbeten i fadderföretag eller genom att du och några kamrater driver UF-företag och sedan jämför era egna erfarenheter med hur det fungerar i ett autentiskt företag. Det viktiga är att du lär dig genom att möta meningsfulla uppgifter och stimulerande utmaningar utanför skolan samtidigt som du skapar nyttiga erfarenheter inför både studier och ditt framtida arbetsliv.

Väl förankrad i näringsliv och högskola

Diplomerade Gymnasieekonomer utbildas på gymnasieskolor i hela Sverige. Alla skolor godkänns – certifieras – av ett särskilt certifieringsorgan med representanter från branschorganisationer för redovisning, rådgivning och marknadsföring, högskolan, Bemanningsföretagen, Civilekonomerna, Föreningen lärare i Ekonomiska ämnen och Sveriges Skolledarförbund.

Vad krävs för diplom?

En Diplomerad Gymnasieekonom har gått ett ekonomiprogram som godkänts av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom och har:
• visat att hen har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens
• genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens
• läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i ämnet företagsekonomi
• läst minst till och med Matematik 3
• läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet (alt. modersmål)
• fått lägst betyget E i alla kurser på programmet
• genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande

Mer information om Diplomerad Gymnasieekonom hittar du på www.gymnasieekonom.se