Läshjälp och tekniska hjälpmedel

Lättlästa böcker
På Slottegymnasiets bibliotek finns lättlästa böcker på svenska och engelska. En del lättlästa böcker innehåller även en Daisy talbok som gör att man kan läsa och lyssna samtidigt.

Låna talböcker
En talbok är en inläst bok och är till för personer med en läsnedsättning. En del talböcker innehåller både ljud och text så att man kan läsa texten på sin skärm samtidigt som man lyssnar.

Vem får låna talböcker?
Du som har en läsnedsättning får låna talböcker t.ex. läs- och skrivsvårigheter eller synskada.

Prata med din lärare, specialpedagog eller bibliotekarien om du behöver läshjälp.

Egen nedladdning
Genom Legimus kan biblioteksanvändare med läsnedsättning ladda ner talböcker själv. Detta kan man göra direkt till sin dator, surfplatta eller smartphone.

För att få registrera dig på Legimus och få egna inloggningsuppgifter måste man först boka en tid med bibliotekarien som visar hur Legimus fungerar.

Läs mer om Legimus på deras hemsida: Legimus