Programstruktur (VO)


Ämne - Årskurs 1

Poäng

För­kortning*

Engelska 5

100

GGÄ

Idrott och hälsa

30

GGÄ

Matematik 1a

100

GGÄ

Svenska 1

100

GGÄ

Hälso­pedagogik

100

PGÄ

Medicin 1

150

PGÄ

Vård- och omsorgs­arbete 1

200

PGÄ

Sammanlagt

780


*


Ämne - Årskurs 2

Poäng

För­kortning*

Samhälls­kunskap 1a1

50

GGÄ

Natur­kunskap 1a1

50

GGÄ

Idrott och hälsa 1

30

GGÄ

Psykologi 1

50

PGÄ

Psykiatri 1

100

PGÄ

Samhälls­kunskap 1a2

50

PGÄ

Svenska 2

100

PGÄ

Special­pedagogik 1

100

PGÄ

Vård- och omsorgs­arbete 2

150

PGÄ

Äldres hälsa och livs­kvalitet

100

PFS

Individuellt val

100

IND

Sammanlagt

980


*


Ämne - Årskurs 3

Poäng

För­kortning*

Historia 1a1

50

GGÄ

Religions­­­kunskap 1

50

GGÄ

Idrott och hälsa 1

30

GGÄ

Etik & människans livsvilkor

100

PGÄ

Programfördjupning

100

PFS

Individuellt val

100

IND

Gymnasie­­­arbete

100

GYA

Inriktning - Akut­sjukvårdAkutsjukvård

200

PFS

Äldres hälsa och livskvalitet

100

PFS

Inriktning - Psykiatri och funktions­hinderPsykiatri 2

200

PFS

Äldres hälsa och livskvalitet

100

PFS

Inriktning - Äldre­omsorgVård och omsorg vid demens­sjukdom

100

PFS

Hem­sjukvård

100

PFS

Äldres hälsa och livskvalitet

100

PFS

Sammanlagt

730


*

*Förkortningar

GGÄ - Gymnasie­gemensamma ämnen

PGÄ - Program­gemensamma karaktärsämnen

IGÄ - Inriktnings­gemensamma ämnen

PFS - Programfördjupning - Skolans val

PFE - Programfördjupning - Elevens val

IND - Individuellt val

GYA - Gymnasiearbete

Information

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slotte­gymnasiet läser grund­läggande högskole­behörighet i åk 2 och åk 3. Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2.

Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1 och får då läsa andra kurser istället.