Programstruktur (IN)


Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1

100

Sammanlagt

600

*


Inriktningar

Poäng

Produkt och maskinteknik


Datorstyrd produktion 1

100

Produktionsutrustning 2

100

Produktutveckling 1

100

Svetsteknik


Produktutveckling 1

100

Kälsvets 1

100

Svets grund

100

Tillverkningsunderlag 1

100

Sammanlagt

300 - 400

*


Programfördjupning

Poäng

Produkt och maskinteknik


CAD 1

50

CAD 2

50

CAD/CAM

100

Tillverkningsunderlag 1

100

Tillverkningsunderlag 2

100

Datorstyrdproduktion 2

100

Datorstyrd produktion 3

100

Datorstyrd produktion 4

100

Materialkunskap 1

100

Industriteknisk fördjupning 1

50

Industritekniskfördjupning 2

50

Svetsteknik


CAD 1

50

CAD 2

50

CAD/CAM

100

Datorstyrdproduktion 1

100

Datorstyrd produktion 2

100

Tillverkningsunderlag 2

100

Stumsvets 1

100

Stumsvets 2

100

Kälsvets 2

100

Sammanlagt

800 - 900

*


Programgemensamma kurser

Poäng

Industritekniska processer 1

100

Människan i industrin 1

100

Produktionskunskap 1

100

Produktionsutrustning 1

100

Sammanlagt

400

*


Teknikcollege - utökat program

Poäng

Designmodeller

100

Designmodeller 1

100

Engelska 6

100

Matematik 2a

100

Sammanlagt

400

*


Individuellt val

Poäng

Individuelllt val

200

*


Gymnasieval

Poäng

Gymnasieval

100

*

Information

Elev kan välja diplomerad utbildning till åk 2 vilket innebär att eleven läser totalt 2800 poäng istället för 2500 poäng.

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slotte­gymnasiet läser grund­läggande högskole­behörighet i åk 2 och åk 3. Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2.

Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1 och får då läsa andra kurser istället.