Slottegymnasiet erbjuder samma teknik som elitidrotten - ska göra träningen mer effektiv

Sedan en tid tillbaka finns det i skolans idrottshall installerat ett system som mäter elevernas puls. Det ska göra elevernas träning mer effektiv, men även fungera som ett skydd mot idrottsskador.

Teknikintresserade motionärer, vardags-Svenssons och elitidrottare är de som i dag använder sig av pulsmätning. Det är ett hjälpmedel som ger ett direkt kvitto på hur mycket kroppen arbetar under rörelse.
Pulsmätarna har kommit till Slottegymnasiet tack vare läraren och bandyinstruktören Lännart Nilzon.

– Det är många elitidrottsföreningar på högre nivå ute i Europa som använder det här och det känns spännande att testa det här på skolan, säger han.

I dag finns 30 stycken pulsmätare på Slottegymnasiet som eleverna använder sig av både under idrottslektionerna, men även av våra niu-elever (bandy och fotboll). Mätarna placeras med ett band runt, och under, bröstkorgen med hjälp av ett tunt gummiband och pulsen visas på storbildskärm.

– Nu kan vi, och eleven, se om de ligger på rätt puls när vi tränar och lär ut konditionsträning men även när vi har andra aktiviteter som lekar, hinderbanor och olika bollspel, säger Lännart Nilzon och fortsätter:

– Det här är ett väldigt bra pedagogiskt verktyg för att för att lära sig mer om konditionsträning, vi kan även individanpassa träningen på ett bättre sätt.

Förutom att mätarna är ett bra pedagogiskt verktyg finns det även andra hälsovinster med investeringen.

– Om vi skulle märka några avvikelser i pulsen kan vi också ha möjligheten att gå vidare för att kolla upp vad det kan bero på, säger Lännart Nilzon.