Slottegymnasiet deltar i Beredskapsveckan 2023

Hur förberedd är du på att klara en större krissituation? Hur ser din hemberedskap ut? Den 25 september – 1 oktober är det dags för Beredskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

Pandemin, invasionen av Ukraina och it-attacker mot butikskedjor har aktualiserat behovet av svensk hemberedskap. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB behöver fler privatpersoner göra sig beredda på att klara sig en vecka under en krissituation, men hur då?

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - årets tema är öva.

Under beredskapsveckan kommer information om hur du kan förstärka din hemberedskap. Redan nu kan du ta del av material och checklistor som visar vad som kan vara bra att ha hemma för att klara sig en längre tid under en större kris.

Läs om vilka aktiviteter som kommer att äga rum under veckan i Ljusdals kommun i samarbete med bland andra Röda Korset och räddningstjänsten här.

Slottegymnasiet deltar i Beredskapsveckan

  • torsdag den 28 september mellan klockan 11.00-13.00 kommer Slottegymnasiets elever få möjlighet att träffa bland annat Ljusdals kommuns civilförsvarssamordnare John Forslund, Röda Korset samt räddningstjänsten. Vård och omsorgsprogrammet kommer visa hur man utför HLR, och du kan få testa själv! Barn och fritidsprogrammet har plockat fram spritkök - hur gör man när elen försvinner? De kommer att finnas på plats på skolgården med brandbil, krislådor och information om beredskap. Där kommer det finnas möjlighet att ställa frågor om krisberedskap och sätta sina kunskaper om beredskap på prov genom olika scenarion.

  • Ljusdals kommuns kostenhet ska utföra en beredskapsövning “Hur klarar vi oss en dag utan vatten”. Personal vid de kommunala grundskolorna, och gymnasiet, kommer att öva sin beredskap vid en eventuell kris.