Samarbete mellan polis och gymnasiet - ska öka medvetenheten

Områdespolis Ulf Persson och kommunpolis Kristoffer Halvarsson - båda verksamma vid polisen i Ljusdal. Foto: Ida Östlund

Slottegymnasiets alla elever i årskurs 1 samlades i aulan för att få lyssna på viktig information från områdespolisen Ulf Persson och kommunpolisen Kristoffer Halvarsson, båda verksamma vid polisen i Ljusdal.

Utifrån polisernas arbete och erfarenheter av att träffa ungdomar berättade de om några vanliga ungdomsbrott och varnade för deras olika konsekvenser. Bland annat diskuterades hur många man egentligen får åka i en A-traktor och att det många gånger kan vara ett brott att sprida känsliga bilder och information om andra - trots att detta är vanligt förekommande. De berättade även om den bekymmersamma ökningen av droger i Ljusdal och kom med bra handfasta tips till eleverna inom alla områden som de tog upp.

Detta samarbete mellan polisen och Slottegymnasiet är planerat att ske årligen för att tillsammans hjälpas åt med att nå ut med viktig information till gymnasieungdomarna.