Holmen Prao på Naturbruk skog

Nu har ett 40-tal elever från Hudiksvall varit på besök hos Naturbruk!

Det har varit två innehållsrika dagar för eleverna som efter en ansökan till samverka.se blivit utvalda att få delta i Holmens praovecka.

Förutom besök på Slotte har de även fått besöka skogs- och sågindustri i Gävleborg.

På Slotte testades bland annat skogsmaskiner, skogsmaskinssimulatorer och vår jaktsimulator. Eleverna bjöds på lunch i vår matsal.

Våra 2:or och 3:or lotsade och visade vägen för våra besökare, bra jobbat, och tack för hjälpen!