750 000 kronor till Slottegymnasiet – ger elever och personal möjligheter i världen

Nu är det klart! Slottegymnasiet får återigen ge sina elever möjligheten att resa utomlands för att göra sin apl (arbetsplatsförlagt lärande) genom EU-projektet Erasmus+.

I januari i år ansökte Slottegymnasiet om att få vara delaktig i Erasmus+. Ett EU-projekt som handlar om internationellt samarbete och utbyte, bland annat genom utbildning.

Tack vare den beviljade ansökan får skolan ett bidrag på 70 188 euro, det vill säga nästan 750 000 kronor.

- Det här beslutet innebär bland annat en möjlighet att skicka 20 yrkeselever på praktik utomlands under de kommande två läsåren, berättar Roland Hamlin, projektutvecklare vid enheten för strategisk och hållbar utveckling i Ljusdals kommun.

I januariansökan planerades det för APL (arbetsplatsförlagt lärande), eller mobilitet som det heter genom projektet, i bland annat Spanien och Italien. Något som kan ändras under tid. Den beviljade ansökan ger även tio lärare möjligheten till kortare erfarenhetsutbyten med andra lärare utomlands.

EU stödjer praktik utomlands bland annat för att öka förståelsen mellan olika länder i EU, och för att det ger elever och lärare kunskaper som de inte kunnat få på hemmaplan, berättar Roland Hamlin.

Platserna för praktik utomlands kan omfördelas mellan yrkesprogrammen. Yrkeselever som vill praktisera utomlands under läsåret 2021/2022 kommer att få ansöka om det under hösten och väljs ut efter intervjuer.

Slottegymnasiet har även tidigare gjort ansökningar till Erasmus+. Under föregående två år har elever från Barn och fritidsprogrammet befunnits sig på Teneriffa tack vare projektet.
I höstas beviljades en ansökan som möjliggjorde för tolv elever- och sex lärare från Naturbruk Skog att resa. Dessa skulle ha åkt till Italien i maj, men var tvungna att ställa in på grund av det rådande läget.