Frågor om IT

Får jag en dator?

Du får låna en dator, Chromebook, via skolan som du efter dina år lämnar tillbaka.

Vilka digitala verktyg kommer vi att använda?

Ni använder er av Googles program, så som bland annat Google Meet, Google Classroom och Gmail. Men även skolsystemet Schoolsoft.

Hur får jag teknisk support?

För frågor gällande datorer, inlogg eller övriga frågor gällande IT vänder ni er till skolans IKT-pedagog David Sundberg. Honom når ni via:
david.sundberg@edu.ljusdal.se
0651-18466