Programstruktur (NB)


Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällsvetenskap 1a1

100

Svenska 1/ svenska som andraspråk 1

100

Sammanlagt

650

*


Programgemensamma kurser

Poäng

Biologi 1

100

Entreprenörskap

100

Naturbruk

200

Sammanlagt

400

*


Programfördjupning

Poäng

Inrikning - Skogsbruk


Avverkningsmaskiner

100

Skogsskötsel specialisering

100

Skogsmaskiner specialisering

200

Skogsskötsel 2

100

Inrikning - Naturturism


Jakt och viltvård 1

100

Jakt och viltvård 2

200

Naturturism 3

100

Jakt och viltvård specialisering

100

Aktiviteter och upplevelser

100

Sammanlagt

500 - 600

*


Inriktningar

Poäng

Inrikning - Skogsbruk


Marken och växternas biologi

100

Motor- och röjmotorsåg 1

100

Mångbruk av skog

100

Terrängtransporter

100

Virkestransport med skotare

100

Skogsskötsel 1

100

Virkeslära

100

Inrikning - Naturturism


Naturturism 1

100

Naturturism 2

100

Marken och växternas biologi

100

Motor- och röjmotorsåg 1

100

Mångbruk av skog

100

Terrängtransporter

100

Sammanlagt

600 - 700

*


Teknikcollege Naturbruk

Poäng

Svenska 2/ svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/ svenska som andrspråk 3

100

Engelska 6

100

Sammanlagt

300

*


Individuellt val

Poäng

Individuellt val

200

*


Gymnasiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

*

Information

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slotte­gymnasiet läser grund­läggande högskole­behörighet i åk 2 och åk 3. Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2.

Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1 och får då läsa andra kurser istället.