Inriktning skogsbruk

Det här är inriktningen för dig som vill arbeta inom skogsbruk.

Profil - Maskin
Maskinprofilen är praktisk körning på “verkliga” uppdrag. Den största delen av maskinutbildningen består av praktisk körning i fält, där eleverna delas in i två grupper.

Du jobbar i två skift med bland annat två nya skördare och sex nya skotare. Här får du och övriga elever arbeta som en enskild avverkningsgrupp där det ingår övningar med maskinvård, reparationer, apterings- uppföljning och felsökning.

Alla elever på inriktningen skogsbruk har möjlighet att ta Grönt kort för Natur- och kulturmiljövård. Grönt kort krävs idag av de flesta bolag och är ett bevis på att du har de “gröna kunskaper” som behövs för att få arbeta inom skogsbruket.

I undervisningen ingår att du skall kunna använda och sköta maskiner och utrustningar som används i ett aktivt skogsbruk. Du får lära dig att arbeta självständigt och i arbetslag. Under tre år har du minst 15 veckors praktik.

Efter utbidningen
Valbara kurser ger högskolebehörighet till exempelvis skogsmästare eller viltförvaltare. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel skogsmaskinförare, skogs- och naturvårdare, egen företagare, lärare inom gröna sektorn, arbetsledare, jakt- och viltvårdare.

Kontakta oss

Lärare - Inriktning skogsbruk

Sara Lundgren

0651-184 00 (växel)

sara.lundgren@ljusdal.se