Inriktning skog

Det här är inriktningen för dig som vill arbeta inom skogsbruk. Vi erbjuder tre olika profiler från och med årskurs två:

Profil - Maskin
Maskinprofilen är praktisk körning på “verkliga” uppdrag. Den största delen av maskinutbildningen består av praktisk körning i fält, där eleverna delas in i två grupper.

Du jobbar i två skift med bland annat två nya skördare och sex nya skotare. Här får du och övriga elever arbeta som en enskild avverkningsgrupp där det ingår övningar med maskinvård, reparationer, apterings- uppföljning och felsökning.

Profil - Jakt och naturguid
På inriktningen Jakt- och naturguide får du prova på flera olika jaktformer. Vi varvar teori och praktik som, tillvaratagande, artkännedom, viltvård, skytte och
jaktlagstiftning.

Här ingår jaktledarutbildning, representationsjakt, kötthantering och trofémontering. Du erbjuds göra din APL vid ett jaktgods eller annan anläggning avsedd för jakt.

Eftersök, fiske, naturguidning, fåglar och uppfödning är andra delar som ingår i utbildningen.

Profil - Bioenergi
Från skogen till värmepannan är det Bioenergiut- bildningen riktar in sig på. Fokus ligger på modern bioenergiproduktion med skogen som bas, med bland annat grotskotning. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet.

Viss utbildning kommer att ske på annan ort. Kurserna som ingår handlar om förnybar energi, lastmaskin och truck och terrängtransporter.

Alla elever på inriktningen Skog har möjlighet att ta Grönt kort för Natur- och kulturmiljövård. Grönt kort krävs idag av de flesta bolag och är ett bevis på att du har de “gröna kunskaper” som behövs för att få arbeta inom skogsbruket.

I undervisningen ingår att du skall kunna använda och sköta maskiner och utrustningar som används i ett aktivt skogsbruk. Du får lära dig att arbeta självständigt och i arbetslag. Under tre år har du minst 15 veckors praktik.

Efter utbidningen
Valbara kurser ger högskolebehörighet till exempelvis skogsmästare eller viltförvaltare. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel skogsmaskinförare, skogs- och naturvårdare, egen företagare, lärare inom gröna sektorn, arbetsledare, jakt- och viltvårdare.

Kontakta oss

Lärare - Inriktning skog

Olle Gunnarsson

073-274 62 34

olle.gunnarsson@ljusdal.se

Interaktiv broschyr