Idrott (NIU, LIU)

Vi erbjuder den lilla skolan med de stora möjligheterna. Vi är en skola med drygt 500 elever där våra idrottsinriktningar har en betydelsefull roll.

Genom vårt helhetstänk med elevboende på skolområdet, egna lägenheter i direkt anslutning till skolan, ett väl utbyggt elevhälsoteam samt ett tydligt mentorskap för alla elever anser vi oss ha goda möjligheter att välkomna elever också från andra orter till en bra gymnasieutbildning.

Du som elitsatsar inom fotboll eller bandy kan söka Nationell idrottsutbildning (NIU). På Slottegymnasiet har du också möjlighet att välja till Lokal idrottsutbildning (LIU). Kontakta någon av våra instruktörer eller vår SYV för att få veta mer samt vilka program du kan kombinera LIU och NIU med.

Inom både NIU Fotboll och NIU Bandy kan vi erbjuda 10 platser/läsår (totalt 30 platser) vilket innebär att vi fått en kvalitetsstämpel och kan erbjuda minst 400 poäng på schemalagd skoltid. För LIU så är platsantalet inte begränsat.

Information om ansökan till NIU (Nationell Idrottsutbildning)
Kontrollera särskilt datum för när ansökan till uttagningen för idrotten ska vara gjord. Den ansökan ska vara gjord före ansökan till själva utbildningen. Det räcker inte med att du blir uttagen för själva idrotten utan du ska även ha tillräcklig poäng för att kunna antas till det nationella program vid vilket NIU-platsen anordnas.

Ansökan till det eller de program på skolan du är intresserad av där NIU-plats anordnas görs på vanligt sätt.

Sista dag för ansökan till NIU Fotboll eller Bandy är 1 december

Intresseanmälan till LIU Fotboll kan göras kontinuerligt fram till skolstart.

Slottegymnasiet erbjuder totalt 30 elever (10 elever per år) en plats på skolans Nationella idrottsutbildning. Om du inte blir erbjuden en plats på NIU så finns alternativet att läsa på vår Certifierade Lokala idrottsutbildning (LIU). Du kommer då ha lika många pass i veckan som på NIU men upplägget och de kurser du läser skiljer sig åt.

Vi är väldigt stolta över både vår NIU och LIU utbildning då båda utbildningarna håller en god kvalité. NIU är till skillnad från LIU en utbildning med tydlig elitidrottskarraktär där det skall finnas förutsättningar för eleven att kombinera sina studier med elitidrott.

Nationell Idrottsutbildning (NIU)
Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng
Idrottsledarskap, 100 poäng (valbar)

Lokal Idrottsutbildning (LIU)
Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100 poäng
Idrott och hälsa 2 - specialisering, 100 poäng
Träningslära 1, 100 poäng
Idrottsledarskap, 100 poäng
Träningslära 2, 100 poäng (valbar)

Kontakta oss

Lärare - Inrikting bandy

Lännart Nilzon

0651-184 52

lannart.nilzon@ljusdal.se

Lärare - Inrikting bandy

Misha Svechnikov

070-688 65 69
072-242 88 27

misha.svechnikov@ljusdal.se

Lärare - Inrikting fotboll

Kenneth Larsson

0651-182 29

kenneth.larsson@ljusdal.se

Lärare - Inriktning fotboll

Johanna Robertson

0651-184 73

johanna.robertson@ljusdal.se