Inrikning juridik

Inriktningen juridik passar bra för dig som vill veta mer om juridik och har ett intresse för lag och rätt, ekonomi och samhälle.

Kurser som ingår i ämnet är privatjuridik, affärsjuridik, rätten och samhället och kriminologi. I inriktningen juridik får du utveckla dina kunskaper hur man använder juridik för att lösa problem och utreda vad som gäller i olika situationer.

Du får lära dig bland annat hur det går till vid en rättegång, vad man ska tänka på när man köper en lägenhet, vilka regler gäller vid ett samboförhållande, vilka rättigheter man har som konsument, hur görs en brottmålsutredning, du får även upprätta olika juridiska dokument samt lära dig internationellrätt, rättshistoria, offentligrätt med mera.

I inriktningen juridik läser du även filosofi samt mer psykologi än vad man läser i inriktningen ekonomi.

Vi åker på flera studiebesök bland annat Tingsrätten i Hudiksvall, ett försäkringsbolag och polisen

Inriktningen juridik ger dig kunskaper som du har stor nytta av både privat och i ditt kommande yrkesliv