Programstruktur (BF)


Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällsvetenskap 1a1

50

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Sammanlagt

600

*


Programgemensamma kurser

Poäng

Hälsopedagogik

100

Lärande och utveckling

100

Kommunikation

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Naturkunskap 1a2

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2/ svenska som andraspråk 2

100

Sammanlagt

700

*


Programfördjupning

Poäng

Naturguidning 1

100

Specialpedagogik 1

100

Utomhuspedagogik

100

Inriktning - Fritid & hälsa

600

Aktiviteter och upplevelser

100

Naturguidning 1

100

Naturguidning 2

200

Specialpedagogik 1

100

Aktivitetsledarskap - äventyr

100

Inriktning - Pedagogiskt och socialt arbete

600

Specialpedagogik 1

100

Specialpedagogik 2

100

Skapande verksamhet

100

Barns lärande och växande

100

Pedagogisk teori och praktik

100

Utomhuspedagogik

100

Sammanlagt

900

*


Inriktningar

Poäng

Inriktning - Fritid och hälsa


Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritilds- och idrottskunskap

100

Inrikning - Pedagogiskt och socialt arbete


Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete

100

Sammanlagt

300

*


Utökad kurs

Poäng

Historia 1a1 (erbjuds både inriktningar)

50

*


Individuellt val

Poäng

Individuellt val

200

*


Gymnasiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

*

Information

Elever som läser på Barn- och fritidsprogrammet på Slottegymnasiet läser grundläggande högskolebehörighet.
I årskurs 2 läser man svenska 2 och engelska 6.

I årskurs 3 läser man svenska 3 historia 1a2.
I årskurs 3 kan också ett tillval göras av matematik 2, vilket ger särskild högskolebehörighet.

Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under årskurs 1 och får då läsa andra kurser istället.