Inriktning fritid och hälsa

Inriktning Fritid och hälsa ger dig grundläggande kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter, förståelse för människor som är i behov av särskilt stöd samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete.

Under utbildningen lär du dig om friskvård, hälsa och personlig utveckling (må-bra-kunskap). Du utvecklar din förmåga som ledare, och i ledarskap, inom olika idrottsaktiviteter. Här läser du också kurser inom hälsa och äventyrspedagogik. Kursen utomhuspedagogik finns som valbar kurs.

Inriktningen passar dig som har som mål att arbeta som skidlärare, personlig tränare, polis, idrottsledare eller liknande.

Kontakta oss

Lärare

Inger Markusson

070-522 43 29

inger.markusson@ljusdal.se