Vårdelever får tillgång till den senaste teknologin

Vårdutbildningarna vid vuxenutbildningen på Utvecklingscentrum, och Slottegymnasiet har fått tillgång till simulatordockan "Nursing Anne". Det tack vare UC:s senaste investering inom teknologin. Dockan kommer att användas vid simulering av olika vård-scenarier och vid träning av praktiska moment.

Simulatordockan "Nursin Anne" har funktioner som andning, blodtryck, puls, blodsystem, mag-tarmsystem, urinorgan, funktioner för att föra in instrument, katetrar, sonder och dyl.

Simulatorn styrs via dator och kan skapa situationer med förändringar av tillstånd. Även ljud från dockan eller genom mikrofon, bakom skärm av undervisande lärare kan ge situationerna realism.

Brister i kommunikationen anses i dag skapa många av de misstag som begås i vården, genom övningar av det här slaget kan studerande öva och få tid för reflektion efter övning. Vilket ibland kan vara svårt att hinna med under det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

Simulering skapar många "aha-upplevelser" och undervisande lärare kan följa de studerandes utvecklingsprocess. Studerande som i dag använder sig av simuleringsteknik vittnar om att det skapas möjligheter att stanna upp, reflektera och diskutera. Studenterna anser att det blir en mycket lustfylld inlärning, erfarenheter av såväl framgångar som misstag och en chans att bygga upp sitt självförtroende i en trygg miljö. Dessutom lär man sig otroligt mycket av varandra.

"Ny teknik skapar riktiga upplevelser i en så nära autentisk miljö man kan komma och stärker samarbetet."

Övrig satsning på programmet, tack vare finansiering från Utvecklingscentrum, är nya möbler i alla klassrum samt olika typer av attrapper till metodövningar.