Slottegymnasiet ställer om till fjärrundervisning

Smittläget är oroväckande meddelar Region Gävleborg och inför därför nya skärpta regionala rekommendationer. På grund av den ökade smittspridningen beslutades det under måndagen att Slottegymnasiet går över till fjärrundervisning från och med tisdagen den 23 februari.

Region Gävleborg rapporterar att det finns en stor samhällsspridning av den brittiska mutationen av covid-19. En virusvariant som visat sig sprida sig snabbare än icke muterade virus. Region Gävleborg meddelar att läget är oroväckande.

I samråd med förvaltningschef Carina Bryngelsson, Slottegymnasiets rektor Åsa Sundström samt säkerhetschef Josefin Jarlheden kom därför beslutet under måndagen den 22 februari att ställa om till fjärrundervisning för Slottegymnasiets elever fram till och med 17 mars.

De nya skärpta regionala rekommendationerna från Region Gävleborg:

- Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika.

Det kan exempelvis handla om arbetsplatser där svårt att hålla avstånd. Munskydden i kollektivtrafiken bör nu användas hela tiden, inte bara i rusningstid. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

- Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet i länet, där det bedöms pågå ett större utbrott, rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor.

Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation. De verksamheter som berörs blir särskilt kontaktade av Region Gävleborg.

Med dessa nya skärpta rekommendationer, den ökade smittspridningen som gör att läget återigen är allvarligt, är beslutet om fjärrundervisning en viktig del för att minska smittspridningen i vårt samhälle.