Inbrott på Slottegymnasiet

Under helgen skedde ett större inbrott i skolans lokaler. Polisen har varit på plats och undersökt skolan.

Efter ett större inbrott på Slottegymnasiet under helgen gäller hemstudier för alla elever utom yrkesdagar på naturbruksprogrammet, industritekniska programmet, vård och omsorgsprogrammet och restaurang och livsmedelsprogrammet måndag den 22 mars. Detta för att personalen behöver gå igenom vad som försvunnit och städa upp.

Frågor: kontakta rektor Åsa Sundström