Eleverna är närvarande trots tomt klassrum - distansstudierna fungerar

Två dagar efter att regeringen kom ut med rekommendationen om att samtliga av Sveriges högskolor och gymnasieskolor ska stänga sina lokaler har Anna Karin Persson, tillsammans med sin praktikant, haft sin första webblektion.

- Vi har gjort en mapp i Classroom där det ligger en länk direkt till Google Meet. Alla elever kan gå in via samma länk när vi har lektion, säger hon.

Lektionen började med att se att alla elever kom in och att eleverna hörde tydligt vad Anna-Karin Persson sa. Hon berättar också att det var viktigt att alla elever syntes via video för att säkerställa närvaron.

- Det var en som var sjukskriven, men annars var alla där, berättar hon.
Därefter hölls en genomgång och alla elever fick en chans att ställa sina frågor.

- Sen fick alla fick logga ut och jobba själva, men vi fanns där hela tiden om någon ville ställa en fråga eller ta kontakt. Fem minuter innan lektionen slutade loggade alla in i videosamtalet igen för närvaro, säger hon.

Även om arbetssättet är nytt för läraren Anna-Karin Persson så hade klassen tidigare erfarenheter. De hade redan veckorna tidigare provat på distansutbildning tillsammans med annan av gymnasiets lärare för att testa på inför att något sådant här skulle inträffa.

Distansutbildning som skolform tror Anna-Karin Persson är bra, men hon säger också att den sociala biten går förlorad för eleverna.

- Vi föreslog att eleverna skulle skapa egna Google Meet-grupper där de kan träffas på rasten.

Hon berättar att en del av eleverna har ställt frågan hur länge distansutbildningen kommer pågå, men det är något som ingen kan ge ett svar på i dagsläget berättar Anna-Karin Persson.

- Det är det här med att göra prov som blir svårare. Samtidigt har högskolorna prov helt på distans, på tid, och det fungerar, säger hon.

Anna-Karin Persson har inte jobbat på det här sättet tidigare, men berättar att det har fungerat bra.

- Vi ska ha muntliga redovisningar snart, och det blir live. Det blir mer på riktigt än att de spelar in det.