Distansundervisning på Slottegymnasiet

Slottegymnasiet flyttar undervisningen –
stor del av studierna sker på distans efter regeringens rekommendation.

Sveriges regering meddelande under tisdagen den 17 mars, att samtliga av Sveriges högskolor och gymnasieskolor ska övergå till distansutbildning. Det efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att stoppa det pågående Coronaviruset.

Slottegymnasiet i Ljusdal tar rekommendationen på stort allvar och följer därmed regeringens beslut. Från och med den 18 mars 2020 sker stora delar av undervisning vid Slottegymnasiet på distans. Viss praktisk undervisning kommer fortgå enligt bestämmelser.

Information till skolans elever:

Onsdagen den 18 mars är studiedag.

Torsdagen den 19 mars fortgår lektionerna precis som vanligt, via den digitala plattformen Classroom. Samtliga lärare för närvaro.

Elever som vill kontakta elevhälsan under distanundervisningen har den möjligheten. De finns tillgängliga under kontorstider.

Vid frågor hänvisar vi till:

E-postformulär hittar du här

Eller så använder du följande:

Mailadress: skolinfocorona@ljusdal.se

Telefon: 0651-186 79