De ska stanna hemma enligt Region Gävleborg - person vid Bromangymnasiet var smittad av Coronaviruset

Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo vid Region Gävleborg uppmanar samtliga som befunnit sig vid Bromangymnasiet i Hudiksvall under perioden 9-12 mars 2020 att hålla sig hemma. Det på grund av eventuell smittspridning av Coronaviruset.

Under måndagen den 16 mars skickade Region Gävleborgs smittskyddsläkare ut rådet om att samtliga som befunnit sig i Bromangymnasiets lokaler under en viss period ska stanna hemma. Det efter att det visat sig att en person som burit Coronaviruset har vistats i Bromangymnasiets lokaler. Nu kan fler ha blivit smittade.

- Det är inte främst risken för svår sjukdom hos de som vistats i lokalerna som är skälet till denna uppmaning. Skälet är att förhindra lokal smittspridning i Hudiksvalls kommun, säger Region Gävleborgs smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

Om en enskild individ inte följer denna skyddsplikt kan smittskyddsläkaren besluta om karantän enligt smittskyddslagen.

- I det här fallet har jag gjort bedömningen att denna uppmaning är den mest adekvata åtgärden, säger Signar Mäkitalo och berättar att beslutet tagits efter diskussion med Folkhälsomyndigheten.

Uppmaningen om att alla ska stanna hemma gäller under 14 dagar från och med 16 mars.

- För att iaktta skyddsplikten i smittskyddslagen är det också lämpligt att den enskilde inte träffar andra personer än de som finns i hushållet, säger Signar Mäkitalo.

Hudiksvalls kommun har efter händelsen beslutat att hålla Bromangymnasiet stängd.